The ELN VLE

The ELN Virtual Learning Environment consists of several independent modules, each of which is a mini-LMS/LCMS. The environment is distributed in space, which means that it is possible to each module independenty of the others.

Õppekeskkonnad veebis võimaldavad õpet osaliselt või täielikult läbi viia veebipõhiselt. E-õppe keskkondade puhul on tegemist terviklike süsteemidega, mis võimaldavad kogu õppetegevust läbi viia ühes keskkonnas.

E-õppe kvaliteedi tagamiseks kasutab EnglishLab.Net OÜ 3 erinevat e-õppekeskonda, peetes need pigem oma suurema virtuaalselt hajutatud e-õppekeskonna mooduliteks. Kõik 3 on omavahel hüperviidete abil tihedalt seotud.

Kasutusel on

  • oma poolt välja töötatud e-õppekeskkond ELN Classrooms, mis asub aadressil www.elnclassrooms.eu Seal toimuvad e-tunnid reaalajas Skype-i või Zoom-i vahendusel. Nende tundide käigus peamine rõhk on õppuri kõneoskuse ja keeleliste pädevuste arendamisel.
The ELN Classrooms

+ video sellest, kuidas töötab (lisatakse lähiajal)

  • oma poolt välja töötatud e-õppekeskkond (the) ELN Writing Module, mis asub aadressil writing.study-english-online.net Seal toimuvad e-tunnid reaalajas Skype-i või Zoom-i vahendusel nendega, kellel on vaja oma kirjaoskust ära parandada ja omi kirjalikke töid reaalajas õpetajaga koos arutleda ja redigeerida
The ELN Writing Module

+ video sellest, kuidas töötab (lisatakse lähiajal)

  • Moodle-põhist e-õppekeskkond (the) ELN Gym, mis asub aadressil gym.englishlab.net . Seal asuvad tasemetestid ja koduseks tööks mõeldud grammatika ja sõnavara harjutusvara neile, kellel on vaja rohkem harjutamist live-tundide vahel
The ELN Gym

+ video sellest, kuidas töötab (lisatakse lähiajal)