Anastasia Stacey Andros

inglise keele kui võõrkeele e-õpetaja-metoodik, kogenud IELTS ja CAE tuutor, haridustehnoloog; täiskasvanute eesti keele kui võõrkeele õpetaja, keeleoskused — inglise keel C2, vene keel C2, eesti keel C1.2

This image has an empty alt attribute; its file name is Stacey.jpg
English as a Foreign Language teacher, e-teacher trainer, IELTS tutor, educational technologist, Estonian as a Foreign Language teacher

Seisuga 02.07.2022 olen Tartu Ülikooli magistrant, õpin haridustehnoloogiat. Mul on kõik kursused tehtud v.a. magistritöö

Eesti keele kui võõrkeele õpetaja kursusi läbisin Tartu Ülikoolis 2021-22 õ.a. vabaainete vormis, selle kohta on olemas TÜ poolt väljastatud eraldi tõend

MA TESOL and Educational Technology, 2012, Manchester University
BA International Business, 1999, Concordia International University Estonia

Muud kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid