Hinnakiri (rühmaõpe)

2023-24. õ.a. kehtivad järgmine tunniplaan ja õppetasud rühmaõppe eest:

NB! Kuigi 2024. aasta eesti keele eksamite toimumisajad ei ole veel kinnitatud (12.08.23), võib oletada, et nende korraldamise muster jääb 2024. aastal samaks.

1 õppetsükkel = 48t (1 õppepäev = 4t pausiga, 12 x 4t), rühmaõpe toimub vaikimisi nädalavahetustel (kusjuures võivad asendustunnid toimuda ka argipäeviti, tavapäraselt 2t korraga, aga selleks on vaja leppida oma rühmakaaslastega kokku)

1 õppetsükli ehk 48 ak. t. hind (tegemist on rühmaõppega) oleneb maksete arvust:

EUR 384 (1 makse x EUR 384, EUR 8 / 1 ak.t.), EUR 480 (4 makset x EUR 120, EUR 10 / 1 ak. t.), EUR 576 (12 makset x EUR 48, EUR 12 / 1 ak. t)

Rühmaõppest osavõtja võib osta individuaalseid e-tunde soodushinnaga EUR 15/ak.t, s.t. 5-tunnine pakett maksab EUR 75, 10-tunnine – EUR 150, 15-tunnine – EUR 225 ja 20-tunnine – EUR 300.

Palun arvestage sellega, et tulumaksutagastust ei tule. 48-tunnised plokid ei ole tasemeõpe ega “eesti keele kursused”. Pakutav teenus on “järeleaitamistunnid”. Tunnis tegeldakse (tegeletakse) üksnes selliste teemadega, mis valmistavad teatud rühma õppijatele raskusi. Läbivõetavad teemad ei pruugi olla samad kõikides rühmades ehk võivad erineda rühmast rühmani.

1. õppetsükkel

26.-27. august – 11.-12. november (A2, B1), 18.-19. november 2023 (B2, C1)

laupäev, täiskasvanud, B1+ 9.00 – 10.30 (keelestruktuur, kuulamine / lugemine), 11-12.30 (suulise osa ülesanded / kirjaliku osa ülesanded) (kokku 48 ak. t) NB! Lisandub õppematerjalide tasu EUR 15-20 (makstakse kohapeal)

2. õppetsükkel

18.-19. november 2023 – 17.-18. veebruar (A2, B1), 2.-3. märts 2024 (B2, C1)

3. õppetsükkel

2.-3. märts 2024 – 4.-5.mai (A2, B1), 18.-19. mai 2024 (B2, C1)

4. õppetsükkel

18.-19. mai 2024 – 7.-8. september (A2, B1), 21.-22. september 2024 (B2, C1)

5. õppetsükkel

21.-22. september 2024 – 9.-10. november (A2, B1), 16.-17. november 2024 (B2, C1)