Vabad töökohad

EnglishLab.Net vajab oma meeskonda inglise, saksa, hispaania, vene, prantsuse ja eesti keele e-õpetajaid. On teretulnud ka muude keelte õpetajad.

INGLISE KEEL

Enamus EnglishLab.Net OÜ kliente on täiskasvanud, ülejäänud on teismelised. Koolilaste osakaal hakkas kasvama peale ELN Classrooms 2.0 kasutusele võtmist 2020 aasta keskel.

Kuigi meie klientide emakeel on valdavalt kas vene või ukraina keel, eelistavad nad inglise keele õppimist inglise keele baasil. Seega edukas inglise keele õpetaja meie koolis oskab inglise keelt (vähemalt) tugeval C1.2 (aktsendivaba) tasemel ja oskab õpetada, ilma et peaks õppuri emakeelt kasutama. Tavaliselt õpivad meie kliendid inglise keelt rahvusvahelisteks eksamiteks, nagu IELTS või CAE. Need eksamid sooritatakse kas emigreerimise või ülikooli astumise eesmärgiks.

Teismelised vanuserühmas 13 -15 vajavad enamasti järeleaitamistunde. Gümnaasiumiastmes õppivad noorukid vajavad tavaliselt tõhusat ettevalmistust kas riigi- või rahvusvaheliseks eksamiks.

TEISED KEELED

Meie kliendid on alati küsinud teise võõrkeelte õppimisvõimalustest. Enne ELN Classrooms 2.0 käivitamist, polnud see tehniliselt võomalik. Praegu tehnilisi piiranguid ei ole. On oodata, et teisi võõrkeeli (peale inglise keelt) hakkavad õppima esialgu meie vilistlased, kes elavad inglise keelt kõnelevates maades, ja/või nende pereliikmed. Seega vajame võõrkeelte õpetajaid, kes oskavad õpetada oma erialast keelt inglise keele baasil (töö täiskasvanutega).

Lähitulevikus on oodata ka tellimusi Eestist. Töö madalamate tasemetega eeldab võõrkeelte õptamist kas eesti või vene keele baasil.

TÄHTIS

Enne tööle asumist on vaja õpetajal läbida ELN Classrooms-i kasutaja koolituse (12 veebipõhist tundi teooriat, mis lõpeb interaktiivse eksamiga ELN Gym-is + juhendatud praktika ühe võõrkeele õpiku peatüki mahus). Edukas, aga hetkel töötu kandidaat saab läbida koolituse tasuta. Tuleb arvestada sellega, et koolituse osakoormusega läbimine võib võtta kuni 4 kuud koos 8 kuni 12-kontakttunnise juhendatud praktikaga.

IKKA HUVITATUD?

Saatke oma CV koos kaaskirja ja palga sooviga aadressile lessons@englishlab.net Teemaks pange “job application: ELN (õpetatava keele nimetus inglise keeles) tutor 2021” Võite kirjutada kaaskirja kas inglise, eesti või vene keeles. Kui olete inglise keele õpetaja või hakkate erialast võõrkeelt õpetama inglise keele baasil, olge valmis tööintervjuuks inglise keeles.